Actie tegen Vals Belang, tegen haat en asociaal beleid

Op zondag 24 september houdt het Vlaams Belang een sociaal-economisch congres in Affligem. Er is een oproep voor een protestactie in het nabije Aalst, aan het standbeeld van Daens, gevolgd door een bijeenkomst in het Volkshuis. Drie Oost-Vlaamse syndicalisten lanceerden een oproep voor deze protestactie tegen het Vals Belang, tegen haat en tegen het asociaal beleid.

Facebook evenement

Het gaat niet goed met onze samenleving. We strompelen van de ene crisis in de andere. Het aantal mensen dat uit de boot valt, neemt toe. Het politieke establishment blijft hardnekkig een systeem in stand houden waarbij de rijkdom meer en meer geconcentreerd wordt in een heel beperkt aantal handen. Terwijl de sociale noden hoog zijn, worden de rijken alsmaar rijker. Het Vals Belang wijst nooit naar de verantwoordelijkheid van het grote geld, aandeelhouders of werkgevers. Het zaait haat en verdeeldheid onder de werkende klasse.

Het Vlaams Belang probeert zich op te werpen als een vriend van wie uit de boot valt of er dreigt uit te vallen. Op 24 september houden ze hun sociaal-economisch congres in Affligem. Achter het masker van de zogezegd volkse partij schuilt een partij die de rijken en kapitalistische profiteurs uit de wind wil zetten. Nooit legt ze de verantwoordelijkheid voor de crisis bij de rijke miljonairs. Ze schopt naar beneden in plaats van de elite aan te pakken. En dat is bewust. Ze beweert dat de crisis in onze samenleving veroorzaakt wordt door de mensen die zelf ook slachtoffer zijn van dit systeem, zoals bijvoorbeeld vluchtelingen. Het Vals Belang zet verschillende groepen slachtoffers van het asociaal systeem tegen elkaar op. Haar rol om te verdelen dient de elite die zo beter kan heersen.

Op een vorig sociaal-economisch congres probeerde de partij zich ook al een sociaal imago aan te meten. Maar dat programma en de belangrijkste stemrondes in de parlementen de voorbije jaren liegen niet.

Het Vals Belang:

 • stemt telkens opnieuw tegen het invoeren van een Europees minimumloon wat de zwaksten beter zou beschermen en looncompetitie (sociale dumping) kan tegen gaan.
 • beweert voor een minimumpensioen van 1500 euro te zijn, weliswaar enkel voor wie 40 gewerkte jaren kan voorleggen, dus niet voor de overgrote meerderheid van de vrouwen.
 • pleit voor een afschaffing van ons indexsysteem (centen ipv procenten). 
 • stemde voor meer flexijobs, meer overuren, minder ploegenpremies en voor het beperken van werkloosheidsuitkeringen in de tijd.
 • wil de vakbonden aan de leiband om zo de patroons meer vrij spel te geven.

Op haar congres in Affligem wil het Vals Belang de kiezers een rad voor de ogen draaien. Ze wil zich opwerpen als de politieke vriend van de werkende klasse. Ze teert daarbij op het terechte ongenoegen dat er leeft bij de werkende bevolking over de asociale politiek van de klassieke partijen. Maar het zijn leugens.

Die misleiding willen wij beantwoorden. Wij komen op zondag 24 september om 15u op straat in Aalst aan het standbeeld van priester Daens op het Werfplein.

Wij stappen op voor een consequent sociaal alternatief op het asociale beleid. Verdeel de rijkdom, niet het land.

 • Wij eisen hogere minimumlonen en pensioenen voor iedereen.
 • Wij eisen meer middelen voor onze openbare diensten.
 • Wij eisen minder werkdruk, meer middelen en personeel voor zorg en onderwijs.
 • Wij willen massale publieke investeringen in betaalbaar wonen, openbaar vervoer en klimaatvriendelijke energieproductie in publieke handen.
 • Wij willen arbeidsduurverkorting, gratis onderwijs en meer betaald verlof, meer rust en ontspanning voor jong en oud.
 • Stop racisme, seksisme en LGBT+fobie. Wij willen een samenleving gebaseerd op solidariteit, deze kan slechts bestaan wanneer de rijkdom en welvaart ten dienste staat van de meerderheid van de bevolking.