Sociale en antifascistische betoging op 16 juni

Oproep van de Coördinatie van Antifascisten in België (CAB)

De verkiezingen van zondag 9 juni beloven, met de opkomst van extreemrechts in ons land en in heel Europa, pijnlijk te worden voor werkenden, jongeren, migranten, voor wie in armoede en onzekerheid leeft en voor alle onderdrukten. België stevent af op een nieuwe zwarte zondag. In Vlaanderen is dit duidelijk met extreemrechts dat vooraan staat in de peilingen. Het is nog afwachten wat er gebeurt in Franstalig België. Blijft dat een eiland van verzet tegen de opkomst van extreemrechts? Daar hebben we geen garantie voor. Brussel, waar de Europese instellingen gevestigd zijn, is een favoriete locatie geworden voor de ‘normalisatiestrategie’ van extreemrechts, een symbool van hun verlangen om aan de macht te komen. 

De opkomst van extreemrechts is het resultaat van het politieke antwoord op een opeenvolging van crises: hoge energieprijzen, wijdverspreide inflatie, de gezondheidscrisis, de opvangcrisis, de verergerende ecologische crisis, de crisis in de landbouwsector, enzovoort. Tegen deze achtergrond dwingt de Europese Unie haar lidstaten om terug te keren naar een besparingsbeleid waarvan de werkende mensen de gevolgen dragen: minder investeringen in gezondheidszorg, openbaar vervoer, onderwijs, minder geld voor de bestrijding van de milieucrisis en het terugdringen van de ongelijkheid. Praktisch gezien betekent het voortzetten van dit besparingsbeleid een verdere ontmanteling van de welvaartsstaat. 

Het is extreemrechts dat hiervan zal profiteren. Als antwoord op de afbraak blijft het immers verdeeldheid zaaien. Het schuift ten onrechte de verantwoordelijkheid door naar zondebokken, zoals migranten, in plaats van te wijzen op de vernietiging van elementen van herverdeling van rijkdom en afbraak van fundamentele sociale rechten. 

Extreemrechts zal nooit hogere lonen voor iedereen eisen. Het zal nooit extreemrechts zijn dat oproept tot het belasten van de rijksten, het verhogen van het aantal sociale woningen of het doorvoeren van een ecologische transitie die geworteld is in een logica van sociale rechtvaardigheid, wat noodzakelijk is voor onze gemeenschappelijke toekomst. 

Zoals we overal kunnen zien, voert extreemrechts, wanneer het aan de macht komt, een absoluut rampzalig beleid: tegen democratische rechten, tegen werknemers, tegen de rechten van migranten, vrouwen en LGTBQIA+ personen. Overal verergert het de sociale afbraak.

De extreemrechtse partijen verdedigen niet de belangen van werknemers; ze zijn de levensverzekering van een systeem dat in ademnood komt. 

De legitieme woede van de wanhopige kiezers die zich tot deze partijen wenden, moet gericht worden tegen de politici die werkelijk verantwoordelijk zijn voor de situatie. De woede moet leiden tot nieuwe hoop in een offensief sociaal, ecologisch en progressief project.

Deze oproep om te betogen is daarom een oproep voor een sociaal project gebaseerd op solidariteit:

1. In een context van werkloosheid, hoge kosten van levensonderhoud en verslechterende arbeidsomstandigheden eisen we een betere verdeling van de rijkdom en een vermindering van de arbeidstijd.

2. Tegenover de Europese besparingen, die onze regeringen loyaal toepassen, moeten we opnieuw sociale zekerheid en sterke openbare diensten opbouwen. 

3. Met het oog op de klimaatverandering en al haar catastrofes eisen we een eerlijke en sociale ecologische transitie. 

4. Tegenover een onmenselijk asielbeleid strijden we voor een ander migratie- en opvangbeleid, te beginnen met de regularisatie van alle mensen-zonder-papieren. 

5. Tegenover seksisme, racisme, LGBTQIA+fobie, enz. organiseren we ons voor een meer inclusieve en egalitaire samenleving. We doen dat met ons enige wapen: solidariteit! 

Met deze oproep verwerpt de Coördinatie van Antifascisten in België (CAB) het fatalisme en de depolitisering van het debat. We willen integendeel aantonen dat de opkomst van extreemrechts niet onvermijdelijk is. En dat de enige manier om er iets aan te doen, bestaat uit het bouwen aan een echt sociaal, ecologisch en democratisch alternatief. Zo kunnen we antwoorden bieden op de grote uitdagingen van vandaag en morgen.

Kom mee op straat in Brussel op 16 juni om dit project te verdedigen, het enige dat in staat is om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan.

Afspraak: zondag 16 juni – 13u Kunstberg

Facebook evenement