27/10: vreedzaam protest tegen fascisme, racisme, haat aan de Universiteit Antwerpen

Op donderdag 27 oktober komt Dewinter aan de UA zijn haatboodschap verkondigen. In een context van crisis, stijgende prijzen en tekorten is er ongerustheid en onzekerheid. Extreemrechts maakt daar gebruik van om verdeeldheid, haat en geweld te organiseren. Met vreedzaam protest maken we duidelijk dat we dit niet aanvaarden.

We willen in de studentenbuurt verzet tegen alles wat ons verdeelt zichtbaar en hoorbaar maken. Als organisaties en bezorgde burgers tegen de haatmeeting roepen we op om donderdag om 19u te verzamelen aan de Stadswaag (in de studentenbuurt) om vastberaden, vreedzaam en luid slogans te roepen. Daarna trekken we naar de Graanmarkt waar om 20u een actie op initiatief van onder meer 8 mei coalitie start.

Kom naar het protest! We beginnen om 19u, aan Stadswaag, 2000 Antwerpen.

Teken ook zeker de petitie