Oproep: maak van 8 mei een officiële feestdag

Steunpunt Antifascisme onderschrijft volgende oproep om van 8 mei een officiële feestdag te maken. Daarnaast roepen we uiteraard op om van elke dag één van strijd tegen racisme en fascisme te maken. 

 

1933. De eerste naziconcentratiekampen geraken bevolkt met vakbondsmilitanten, linkse activisten en democraten. Op het hele continent besluiten mensen verzet te plegen: eenheid tegen het fascisme. In België bieden zij weerwerk wanneer het Vlaamsch Nationaal Verbond en REX1 haat zaaien en de Joden besterd worden. Als de nazibezetter een harde repressie ontketent organiseren zij het verzet. 12 jaar later maken ze het onmogelijke waar: samen met de geallieerden verslaan ze het fascisme.

8 mei 1945: dag van die overwinning, V-dag: nazi-Duitsland capituleert. De nieuwe wind van de vrijheid leidt naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en geeft ruimte aan de strijd voor de sociale zekerheid en de dekolonisatie beweging. Voor velen gelden racisme, antisemitisme en negationisme voortaan als misdadig, ook al duurt het nog decennia voor dat een wettelijke neerslag vindt.

Vandaag is 8 mei in allerlei Europese landen een feestdag, in Frankrijk bijvoorbeeld. In Nederland vieren ze de bevrijdingsdag op 5 mei. Tot in 1974 kregen de schoolkinderen in België vrijaf op 8 mei, maar het toenmalige nationale ministerie van Onderwijs schafte die vrije dag af. Vandaag is bij ons de herinnering aan 8 mei vervaagd.

Vakbonden hebben hun militanten gevormd omtrent grondrechten, vakbondsrechten en de dreiging van extreem-rechts. Middenveld- en burgerorganisaties komen op tegen uitsluiting en racisme. Leden van het verzet en de overlevenden van de nazikampen zijn in de scholen gaan getuigen. Wij willen hun verzet levend houden. Want wie geen herinnering heeft, heeft geen toekomst.

Het is tijd om 8 mei opnieuw de plaats te geven die deze dag verdient, als bijkomende Belgische feestdag. Een oud-weerstander zei: “Extreem rechts komt terug, eerst op hun sloefen, daarna op hun botten”. In verschillende Europese landen blazen ze hun oude denkbeelden aan en jagen ze de traditionele politiek op. In Vlaanderen dreigen ze in 2024, zeker op lokaal niveau, aan de macht te komen. Hun vals sociaal imago maskeert een verdeel-en-heers-programma.

Tegelijk geraakt de democratische ruimte beperkt, komen mensenrechten, vakbonden en middenveld in het gedrang en wordt de scheiding der machten uitgehold. Racisme, discriminatie, negationisme, seksisme, extreem nationalisme, islamofobie en homofobie nemen toe.

Dat alles speelt zich af op een moment waarop evidente zaken als wetenschap en ratio en veroveringen zoals de sociale zekerheid, democratische rechten en openbare diensten door beleidsmakers in vraag worden gesteld. Dat is koren op de molen van extreemrechts. De samenleving van ‘ieder voor zich’ en ‘eigen volk eerst’ zwelt op en tegelijk de ongelijkheid en de verdeeldheid. De diepe kloof tussen arm en rijk wordt steeds dieper. Daarom sluit 8 mei de verdediging van de sociale rechten voor iedereen in.

Het is tijd. 8 mei, de dag van de bevrijding, hoort opnieuw een feestdag te zijn. Om te herdenken, te waarschuwen, te verdedigen. Als een moment van sociale cohesie. Als een samen uitgesproken wil voor vrede en solidariteit. Als een oproep om te handelen. Zodat jong en oud inzien waar haat toe kan leiden en wat voor een lelijk beest fascisme is. Want enkel wanneer je het verleden kent en we waakzaam blijven over onze grondwettelijke vrijheden, pas dan kunnen we, nu en in de toekomst, de juiste keuzes maken. Zodat deze vreselijke geschiedenis zich nooit, maar dan ook nooit meer herhaalt! Want wie nu nog zwijgt moet alles vrezen.

Het is tijd voor een 8 meicoalitie.

1 Het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) was een Vlaams-nationalistische collaboratiepartij. REX was een Belgische fascistische partij, geleid door Léon Degrelle, stichter van het Waalse legioen van de Waffen-SS.

 

 

Eerste ondertekenaars:

 • Ellen De Soete, Initiatiefnemer 8 mei coalitie, Kinderen van het verzet, Secretaris NCPGR W-VL / Initiatrice de la coalition 8 mai, Enfants de la Résistance, sécretaire CNPPO F-O
 • Simon Gronowski, Doctor in de rechten, évadé du XXème convoi du Kazerne Dossin
 • Marc Leemans, Voorzitter ACV / Président CSC
 • Miranda Ulens, Algemeen secretaris ABVV / Secrétaire Générale FGTB
 • Kati Verstrepen, Voorzitter Liga voor de Rechten van de Mens
 • Olivia Venet, Président Ligue des Droits Humain
 • Meron Knikman, Voorzitter Vrouwenraad
 • Stefaan Decock, Algemeen secretaris ACV Puls – Secrétaire générale ACV Puls
 • Veerle Verleyen, Adjunct algemeen secretaris ACV Puls – Secrétaire générale adjointe ACV Puls
 • Angeline Van Den Rijse, Voorzitter Algemene centrale ABVV Oost-Vlaanderen – Président Centrale général FGTB Flandre Orientale
 • Els Hertogen, Directeur 11 11 11
 • Alexis Deswaef, Vice-Voorzitter FIDH Internationale Federatie voor de Mensenrechten / Vice-Président FIDH Fédération Internationale pour les Droits Humains
 • Pia Stalpaert, Voorzitter ACV Voeding & Diensten
 • Gaetan Stas, Algemeen secretaris Voeding & Diensten
 • Reginald Moreels, Chirurg, Voormalig Minister, medeoprichter Artsen Zonder Grenzen
 • Tom Lanoye, auteur
 • Herr Seele, Kunstenaar en striptekenaar
 • Jeanne Maillart, Responsable nationale, Jeunes CSC
 • Marijke Persoone, Hart boven Hard
 • Hilal Sor, Secrétaire général MWB, FGTB Brussel/Brabant
 • Michel Moorkens en Rudi Kennes, Onafhankelijkheidsfront / Front de L’indépendance
 • Ivo Flachet, Progress Lawyers Network
 • Uwe Rochus, Provinciaal secretaris ACOD Antwerpen – De Kempen – Mechelen
 • Najar Laouari, Voorzitter MWB, ABVV Brussel/Brabant / Président MWB, FGTB Bruxelles/Brabant
 • Vincent Scheltiens, Historicus, Universiteit Antwerpen, auteur / Historien, Université d’Anvers, Auteur
 • Julien Dohet, Front antifasciste, auteur de L’antifasciste et de La bête a-t-elle mué ?
 • Olivier Starqui, Co-auteur La bête a-t-elle mué ?
 • Danny Carleer, Auteur van Een pakje van vader
 • Pieter Lagrou, Historicus ULB
 • Vincent Engel, professeur à l’UCLouvain et écrivain
 • Willy Van Den Berge, Federaal secretaris ACOD LRB – Secrétaire Fédéral CGSP ALR
 • Eddy Maes, Voorzitter School zonder Racisme
 • Lucas Van Molle, Voorzitter FEF, Federatie van Franstalige studenten / Président FEF, Fédération des Etudiants Francophones
 • Janneke Ronse, Voorzitter Geneeskunde voor het volk / Présidente Médecine Pour le Peuple
 • Ruud Martens, Antifascista Siempre
 • Henri Heimans, Kinderen van het verzet, gepensioneerd Magistraat / Enfant de la résistance, Magistrat à la retraite
 • Joeri Puissant, kind van ondergedoken joods kind
 • Luc Impens, ACV Vormingsdienst
 • Jean Pierre Goossens en Francine De Canck, 8 mei comité Gent / 8 mai comité Gand
 • Walter Zinzen, journalist
 • Kris Smet, voormalig VRT journalist
 • Stéphanie Koplowicz en Elias Preszow, ten persoonlijke titel, UPJB / à titre personnel UPJB, L’union Progressistes des Juifs de Belgique
 • Anne Löwenthal, Strijd tegen armoede / Lutte contre la pauvreté
 • Peter Puype, Beeldend kunstenaar
 • Karim Zahidi, Masereelfonds
 • Anne Morelli, Historicus
 • Thomas Blommaert, Uitgeverij EPO
 • Hendrik Vermeersch, Voormalig secretaris BBTK en directeur Manifiesta
 • Sarah Scheepers, Voorzitter Ella VZW
 • Karl Duc, Avansa Regio Brugge
 • Willy Verbeek, ten persoonlijke titel, Beweging.net Herent
 • Ward Adriaens, Bestuurslid 8 mei comité Mechelen
 • De Coninck Alvin, Onderzoeker naar de huidige Duitse vergoedingen voor collaborateurs
 • Lieve Franssen, Dirigente Brecht Eisler koor
 • Jozef Mampuys, Christenen voor het Socialisme
 • Rik Van Bever, voormalig mandataris ACOD-parastatalen/NCPGR
 • Ann Morelli, Historicus
 • Dominique Willaert, theatermaker en auteur
 • Junior Mthombeni, theatermaker
 • Lieven De Cauter, Cultuurfilosoof en schrijver
 • Albert Martens, Emeritus professor sociologie KU Leuven
 • Frederik Sioen, Coördinator Gents Kunstenoverleg, muzikant
 • Kris Smet, Voormalig VRT Journalist, actrice
 • Katrien Merckx, De Groene Waterman
 • Karel Meganck, Bestuurslid BBTK BHV
 • Guy Tordeur, Voorzitter ACV Regio Pajottenland & Zennevallei
 • Els Dottermans, actrice
 • Louise Laperche, SAD Le Syndicaten des Avocats pour la Démocratie
 • Marieke De Munck, Curator Kunstencentrum Vooruit
 • Pascal Debruyne, Onderzoeker Odisee Hoge School
 • Aken Fatih De Vos, Graffiti vzw/Masala vzw/Gents Kunstenoverleg
 • Dominique Van Mulder, acteur
 • Eric Corijn, cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper, hoogleraar VUB
 • Robin Broos, Journalist en auteur
 • Luk Perceval, Regisseur
 • Geert Cool, Steunpunt Antifascisme
 • Milat Gebeyaw Nigussie, Algemeen en artistiek directeur Beursschouwburg
 • Mario Franssen, Directeur Manifiesta
 • Wim Opbrouck, Acteur/theatermaker/muzikant
 • Louis Paul Boonkring Brussel