Tegen racisme en haat: solidariteit

Foto: Liesbeth

Bijdrage aan het debat over het belang van antifascisme vandaag

Honderdduizenden Amerikanen komen op straat uit protest tegen de zoveelste racistische moord door een politie-agent. Floyd George is niet de eerste en helaas gebeurt dit niet alleen in de VS. De afgelopen jaren is het protest echter aangegroeid. Na Ferguson ontstond Black Lives Matters, na de verkiezing van Trump waren er massale acties en nu is er nog meer protest.

Als de ketel van het ongenoegen begint te koken, is het deksel niet meer te houden, ook niet tijdens een lockdown. Sommigen kijken daarbij verontwaardigd naar het deksel, terwijl ze tegelijk olie op het vuur gieten. Halfslachtige of symbolische antwoorden volstaan niet. “The whole system is guilty”, scanderen de Amerikaanse betogers.

Die boodschap slaat aan. Er waren duizenden betogers in Nederland of Frankrijk, in ons land zijn er de eerste stappen. Racisme is helaas ook in België een dagelijkse realiteit. Statistieken bevestigen het keer op keer: mensen met een migratie-achtergrond hebben het moeilijker om werk te vinden, hebben minder kans op een betaalbare woning en het onderwijs vergroot de ongelijkheid in plaats van ze te verkleinen. België, en zeker Vlaanderen, doet het op dit vlak slechter dan de meeste andere Europese landen.

Om de ongelijkheid en bijhorende discriminatie aan te pakken, zijn meer middelen voor onderwijs, sociale huisvesting en openbare diensten nodig. Dat is het tegenovergestelde van wat het besparingsbeleid van de afgelopen jaren doet. Besparingen treffen iedereen, maar wie het al moeilijk had toch nog net iets meer. Besparingen vergroten de ongelijkheid.

Als er tekorten zijn, groeit de ruimte voor verdeeldheid. Het Vlaams Belang is daar het meest uitgesproken in: extreemrechts stelt het voor alsof de sociale zekerheid bedreigd is omdat er teveel vreemdelingen zijn. Over de transfers vanuit de sociale zekerheid naar de grote bedrijven en rijke aandeelhouders, zwijgt extreemrechts. De miljardairs aanpakken, daar denken ze niet aan. Het sociale imago van het Vlaams Belang is vals: als het erop aankomt, stemt extreemrechts tegen de belangen van de werkende klasse. Als die werkende klasse in actie komt, richt extreemrechts zich tegen die acties. De huidige context van economische recessie zal de tekorten groter maken. Nu al zijn er de eerste aankondigingen van afdankingen. In de VS, waar er minder sociale bescherming is, zijn er 40 miljoen werklozen!

Racisme en verdeeldheid bestrijden, doen we met solidariteit. Fred Hampton van de Black Panthers vatte het goed samen: “Je kan vuur niet met vuur bestrijden. Je moet vuur met water bestrijden. We zullen racisme met solidariteit bestrijden. We bestrijden het kapitalisme niet met zwart kapitalisme. We bestrijden kapitalisme met socialisme.” Solidariteit opbouwen is gemakkelijker doorheen acties: dan staat wat ons verenigt centraal en is er een groter besef van wie onze bondgenoten zijn en wie niet.

Strijdbaar antifascisme betekent reageren tegen elke vorm van onderdrukking. Je kan onderdrukking niet efficiënt bestrijden als je tegelijk wegkijkt van andere vormen van onderdrukking. De strijd tegen racisme, seksisme, LGBTQI+-fobie voeren we best samen!

Doorheen acties kunnen we duidelijk maken wat we niet willen. Ze zijn ook een goed startpunt om het debat te voeren over wat we wel willen: een degelijk leven met betaalbare woningen, toegankelijk onderwijs, goede openbare diensten, jobs met lonen waarvan je deftig kan rondkomen …  en dit voor iedereen, zonder onderscheid op basis van afkomst, huidskleur of seksuele geaardheid. Om dat te bereiken moeten we een einde maken aan dit systeem dat racisme in zich draagt, zoals donkere wolken regen in zich dragen. Malcolm X zei het al: “You can’t have capitalism without racism.”

Draag de rode driehoek als symbool van verzet tegen fascisme en racisme. Koppel dit aan een actieve betrokkenheid: in onze strijd tegen het systeem zullen we iedereen nodig hebben.

 


Wat is voor u het belang van antifascisme vandaag? Laat het ons weten via info@rodedriehoek.be

De wereld ziet er door Covid-19 anders uit: er is solidariteit onder de werkende bevolking, maar er zijn tegelijk ook alle problemen waar het systeem geen antwoord op heeft: van de gezondheidscrisis over de economische problemen tot de dreigende klimaatramp. Van de vorige ‘Grote Depressie’ weten we dat een wanhopige situatie het gevaar meebrengt van wanhopige politieke uitdrukkingen.

Extreemrechts kent een opgang in de peilingen: het Vlaams Belang dreigt opnieuw de grootste partij te worden. Het aan de macht komen van extreemrechts is steeds minder taboe. Het gebeurt immers ook in andere landen: van de VS (Trump) over Brazilië (Bolsonaro) en Oost-Europa tot India (Modi).

De arbeidersbeweging moet reageren en een strategie ontwikkelen in de strijd tegen hedendaagse neofascisten en andere extreemrechtse strekkingen.

Steunpunt Antifascisme wil daaraan bijdragen. We willen een reeks standpunten en discussiebijdragen over de strijd tegen fascisme vandaag publiceren. Stuur ons uw tekst van maximaal 1500 woorden waarin het belang van de strijd tegen extreemrechts en een aanzet tot methoden (eisen, programma, acties, …) wordt gebracht. Stuur dit naar info@rodedriehoek.be