Oostende tegen racisme: actie op 27 september

Oproep tot protestactie: zondag 27 september, 14u stationsplein Oostende

Na de zogenaamde “mars tegen de straffeloosheid” op zondag 30 augustus van een 250 tal man op de zeedijk vonden verschillende Oostendse verenigingen en individuele democraten onmiddellijk dat een publiek democratisch antwoord meer dan nodig was. Temeer omdat deze groep uit Ninove/Aalst zei dat ze ook naar andere steden (Mechelen deze zondag, Blankenberge 11 oktober) zouden gaan en dat ze zelfs zouden terugkeren naar Oostende. De Oostendse democratische verenigingen en activisten dachten ook dat de Oostendse burgemeester deze mars zou verhinderen zoals hij had aangekondigd omdat het racistisch karakter al lang voor iedereen duidelijk was. Er waren op die dag dan ook geen tegenacties omdat niemand geloofde dat een dergelijke mars in Oostende zou mogen doorgaan.

Veel Oostendenaars waren dan ook verontwaardigd toen ze zagen dat de mars uiteindelijk toch ‘getolereerd’ werd en dat de politie niet optrad toen racistische en fascistische slogans gescandeerd werden, toen hitlergroeten gebracht werden, toen kinderen en ouderen systematisch geïntimideerd werden op de zeedijk en nadien in de binnenstad. Dat terwijl er genoeg politie aanwezig was om in te grijpen omdat er geen tegenacties waren.

De volgende dag kreeg Unia een hele stapel met gedetailleerde klachten. Op TV waren voor democraten verbijsterende beelden te zien. Pas dan werd beslist om een gerechtelijk onderzoek in te stellen. De officiële verklaring achteraf dat alles goed is verlopen omdat er geen fysiek geweld gebruikt werd negeert het feit dat intimidatie en verbaal geweld ook geweld is. De politie dient iedereen zonder onderscheid te beschermen, ook tegen verbaal geweld.

Wat we zagen in Oostende is vandaag geen losstaand feit. Veel democraten zijn ook verontrust en verontwaardigd over de wijze waarop Chovanec stierf, het trage onderzoek naar de dood van Sanda Dia, een gesloten facebook groep van sommige agenten met gewelddadige en racistische commentaren ,… Het lijkt tijd om samen openlijk te tonen dat democratie er ook is om de minderheden en zwakkeren te beschermen. #justiceforsanda #justiceforChovanec

Oostende is geen racistische stad. De onderstaande organisaties roepen dan ook samen op om aanwezig te zijn op een mars op zondag 27 september 2020 Voor Democratie en tegen Racisme en Geweld. Deze start om 14u aan het Station van Oostende en gaat over de zeedijk naar de Drie Gapers waar de betoging ontbonden wordt. Iedereen wordt gevraagd om altijd een mondmasker te dragen tijdens het gebeuren. Met een mondmasker beschermt men zichzelf en de omstaanders.

We willen tonen dat Oostende een democratische stad is waar iedereen probeert samen te leven en iedereen welkom is. Iedereen kan komen in de kleuren die hij wenst; organisaties mogen zich tonen met enkele vlaggen of spandoeken, met trommels en trompetten. Democratie is geen eenheidsworst maar een feest van verscheidenheid in wederzijds respect.

Martin Luther King op de affiche is een inspiratie voor iedereen die vecht voor mensenrechten en burgerrechten. Dit is nu NIET het moment om afzijdig te blijven en toe te kijken hoe racistische marsen worden georganiseerd en men discriminatie probeert te normaliseren. Dit is WEL het moment om te tonen dat wij in Oostende willen samenleven en onze echte problemen zelf samen willen oplossen. We zijn immers Allemaal Oostendenaars, buren die in dezelfde stad leven, school lopen, studeren, werken, feesten en er zich ontspannen, wat ook onze afkomst of overtuiging.

Racisme heeft zeker geen plaats in een toeristische stad en onze stad leeft grotendeels van het toerisme. Elke gast dient zich in Oostende welkom en aanvaard te voelen. De kust is van iedereen en de zeelucht doet iedereen opnieuw herademenen.

Er zijn afspraken met de stadsdiensten. De mars zal daarom plaats vinden langs de zeedijk zodat er voldoende afstand gehouden kan worden. Iedereen wordt gevraagd om altijd een mondmasker te dragen tijdens het gebeuren. Iedereen beschermt zichzelf en alle anderen door zelf een mondmasker te dragen. Samen staan we sterker, ook in de strijd tegen corona.

 

Oproep op Facebook