Antifascisten betogen in Gent tegen haat en voor een sociaal beleid

Het was erg warm in Gent afgelopen zondag. Niet enkel omwille van het weer maar ook door het antifascistisch protest dat door de stad trok. Een maand na de verkiezingen toonden de betogers hun verzet tegen haat en pleitten ze voor een sociaal beleid.

In de platformtekst die mee ondersteund werd door Steunpunt Anti-Fascisme stond onder meer:

  • Wij komen op straat tegen haat en voor een sociaal beleid
  • We tolereren geen intimidatie en geweld.
  • We verzetten ons tegen racisme, seksisme, LGBTQI+fobie en alle andere vormen van discriminatie.
  • We zullen strijden tegen een verdeel en heers politiek.
  • Wij zullen geen beleid pikken dat gebaseerd is op deze praktijken.
  • Wij willen een solidaire samenleving, met gelijkwaardigheid voor iedereen.
  • Dit alles zullen we niet bekomen zonder ervoor te strijden.

In een persreactie stelde initiatiefnemer Bart Vandersteene: “De manifestatie maakt een duidelijk statement dat we geen toename aan haat, geweld en intimidatie zullen tolereren. Maar tegelijkertijd verzetten we ons ook tegen het asociale beleid dat een voedingsbodem creëert voor een verdeel-en heers politiek. Uit peilingen blijkt dat de overgrote meerderheid van de bevolking voorstander is van betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen. Ze willen werkbaar werk aan leefbare lonen. Er is een breed draagvlak voor een minimumpensioen van 1500 euro. Samen willen we een toegankelijke gezondheidszorg voor allen. Er is een grote eensgezindheid dat een effectief klimaatbeleid sociaal moet zijn en dat de grote vermogens veel meer moeten bijdragen. We willen een samenleving waar iedereen, ook de zwaksten een volwaardige toegang en plaats kunnen krijgen. Enkel dan kan iedereen zich maatschappelijk gedragen voelen en zich solidair opstellen.”

Steunpunt Anti-Fascisme had samen met Vrouwen tegen Racisme en Fascisme en met Blokbuster een stand op de betoging. Na het enorme succes van de online verkoop van de rode driehoek (1.300 exemplaren sinds de verkiezingen!) kreeg dit een vervolg op de betoging: een honderdtal rode driehoekjes werd verkocht.

Hieronder enkele foto’s door SAF-lid Liesbeth: